Sibiu

Ghid turistic Sibiu

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante oraşe din Transilvania cu un remarcabil potenţial de dezvoltare economică, avantajat şi de poziţionarea sa pe Coridorul IV Paneuropean şi beneficiind de un modern Aeroport Internaţional.
Iți prezentăm obiectivele turistice Sibiu publicate de alți voiajori. Te rugăm să valorezi aceste obiective turistice si destinații pentru a oferii altor călătorii informații utile, către această destinatie, pentru a creea un ghid turistic complet despre Sibiu.

Obiective turistice Sibiu

Muzeul Tehnicii Populare este unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Romania. Situat imediat la sud de Sibiu, muzeul conține creații ale civilizației populare tradiționale, pre-industriale românești. Casele, atelierele și complexele de cladiri sunt presărate in jurul unui lac, printre copacii Dumbrăvii Sibiului.

Colecţiile iniţiale ale baronului von Brukenthal constând din pinacotecă şi cabinet de stampe, bibliotecă şi colecţie numismatică au luat naştere, în principal, în intervalul 1759-1774, perioadă petrecută, cu precădere, de acesta la Curtea Imperiala de la Viena. După revenirea sa la Sibiu, în calitate de Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei (1777-1787), baronul şi-a adus şi colecţiile, iar Calendarul lui Hochmeister pe anul 1790 menţionează printre atracţiile oraşului, pinacoteca, formată din 800 de tablouri şi dispusă în 13 săli ale Palatului Brukenthal.

Clădirea care adăposteşte muzeul este un important monument de arhitectură gotică, al cărui nucleu l-a constituit casa primarului Thomas Altemberger. Construcţia a fost ridicată la sfârşitul sec. XV şi este cel mai mare ansamblu gotic civil din România.

Deschis în anul 1972, colecţiile muzeului reunesc peste 6.600 de piese din secolele XVI-XIX. Ele provin din 67 de surse, şi anume: farmacii, oficii farmaceutice, instituţii medicale şi persoane particulare, din 32 de localităţi din ţară. Clădirea în care funcţionează muzeul, situată în Piaţa Mică, este monument istoric şi de arhitectură cu elemente gotice şi renascentiste, datând din anul 1568. În această cladire a funcţionat una din cele mai vechi farmacii sibiene, "La Ursul Negru". Muzeul este format din oficiu, laborator şi o expoziţie homeopatică. Prima încăpere a acestui muzeu - oficina - este un element tradiţional în configuraţia farmaciilor, având funcţia de prezentare a produselor medicamentoase. Mobilierul a fost executat la Viena în anul 1902 şi a aparţinut fostei farmacii "La vulturul negru". Dintre instrumentele prezentate în prima încăpere reţine atenţia un mojar din bronz, datat 1597, care era folosit în operaţiile preliminare de preparare a medicamentelor, fiind cel mai vechi obiect din colecţie.

Este un turn de flancare alipit incintei a III-a. Plan circular la bază. De la nivelul cornişei, turnul primeşte forma unei prisme octogonale încheiată în porţiunea superioară printr-o parte ieşită în exterior susţinută de console cu guri de păcură între arce. Sub streaşină - decor în formă de creneluri. Acoperiş de forma unei piramide octogonale ascuţite. Restaurat în 1967 şi 2008. Are 21.65m înălţime.

Este cea mai mare piață publică din orașul vechi și a fost martora activităților economice ale negustorilor din Sibiu. În ea se organizau adunări cetățenești, târguri și chiar și execuții. În această piață a fost decapitat în 1703 Johann Sachs von Harteneck, comite al sașilor in perioada 1691-1703.

Orice sibian, întrebat fiind ce obiectiv turistic ar fi de vizitat în Sibiu îţi va răspunde fără să stea pe gânduri că Turnul Sfatului trebuie sa il ai in ghidul turistic. La o simplă căutare pe Google despre Sibiu cele mai multe răspunsuri îndeamnă spre Turnul Sfatului. Fără îndoială că acesta cladire este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale Sibiului si un obiectiv turistic de mare valoare. Şi pe drept cuvânt, obiectivul se află în centrul oraşului încă de când au fost puse primele cărămizi pentru construcţia burgului lui Hermann, iar de atunci a rămas să crească odată cu el.