Muzeul Judeţean de Mineralogie

Muzeul Judeţean de Mineralogie "Victor Gorduza"


Bulevardul Traian nr. 8.

+40 262 227 517

Despre Muzeul Judeţean de Mineralogie "Victor Gorduza"

Singurul muzeu de profil mineralogic din România deține astăzi o colecție de peste 16.000 de eșantioane minerale – multe dintre acestea fiind unicate sau rarități mondiale – provenind din zăcămintele regiunii Baia Mare. Este considerat de specialiști ca cel mai mare muzeu mineralogic regional din Europa.
Ideea constituirii unei colecții de minerale din regiunea Baia Mare și în perspectivă a unei expoziții permanente a apărut în anul 1969. După 7 ani de prelucrare a unui fond mai vechi de 1500 de piese și achiziționarea a peste 2000 de noi eșantioane minerale, se ia decizia constituirii secției de mineralogie (Științele Naturii) în cadrul Muzeului Județean Maramureș.
După alți 13 ani, la 6 noiembrie 1989, se inaugurează expoziția de bază în clădirea actuală. La 10 decembrie 1992 este semnat actul de naștere, ca instituție de sine stătătoare, a MUZEULUI DE MINERALOGIE BAIA MARE.
Istoricul nașterii muzeului se poate urmări pe două direcții prioritare – creșterea numerică și valorică a colecției de minerale, pe de o parte și crearea muzeului actual ca instituție de știința și cultură oferită specialiștilor și publicului larg, pe de altă parte. Colecția de minerale a început să se constituie din anul 1969 în jurul unui nucleu de minerale în număr de 1.502 bucati nedeterminate și neinventariate, aflate de mulți ani într-o magazie a Muzeului Județean Maramureș. Treptat, prin colectări din subteran, achiziții si donatii, colecția a crescut numeric, ajungând în 1975 la 3.272 eșantioane, în 1985 la 14.274, ca astăzi sa numere peste 16.000 eșantioane inventariate și determinate. Creșterea numerică a colecției a fost urmată pas cu pas de o creștere valorică, pe ansamblu bineînțeles, dar și în ceea ce privește valoarea științifică și estetică a eșantioanelor ce alcătuiesc colecția.

Expoziția permanentă
Expoziția permanentă este organizată în patru secțiuni:
1. Petrografia și structura geologiă a parții de nord-vest a României.
2. Mineralogia și sistematica mineralelor.
3. Zăcămintele de metale neferoase din regiune.
4. Florile de mină.

Expoziții temporare
Datorita interesului major manifestat atât pe plan intern, cât și pe plan extern pentru patrimoniul mineralogic al zonei noastre, într-o perioadă asociată de către directorul fondator prof. Victor Gorduza unei etape ”preistorice” a muzeului, mineralele maramureșene au fost ”vedete” incontestabile într- o serie de expoziții realizate atât în țară – Pitești (1980), București (1980), Ploiești (1980), Galați (1986), Piatra Neamț (1987), Brașov (1988 ), cât și în străinătate – Viena (1982 si 1984), Graz (1984), Linz (1984 și 1993), Klagenfurt, Innsbruck, Bramberg, Kindberg și Dornbirn (1985), Salzburg (1986), Miskolc, Munchen (1990), Lyon (1991, 1996, 1997), Kindberg, Bramberg, Dornbirn, Linz (1993), Orleans, Paris, Dijon (1995), Auxerres, Grenoble, Bourges (1996), Troyes (1997), Monaco (2004).
Comentarii și opinii despre Muzeul Judeţean de Mineralogie "Victor Gorduza"
Muzeul Judeţean de Mineralogie

Voiajor Anonim